Certeso blog

Het logiesdecreet: is uw verblijf brandveilig?

Baat jij een B&B of hotel uit? Of verhuur je kamers via het populaire Airbnb? Dan moet je vanaf nu in orde zijn met het nieuwe Vlaamse logiesdecreet. Want als je tegen betaling mensen te slapen legt, moet je voldoen aan deze eisen. Bij Certeso krijgen we vaak vragen van B&B’s en andere logies over brandveiligheid. We begrijpen dat de wetgeving niet altijd duidelijk is, daarom delen we onze kennis met jullie in dit artikel. Indien je nog vragen hebt over het logiesdecreet en brandveiligheid aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen.

Wat de wetgeving zegt

Elk toeristisch logies moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit.
Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.
Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen.
Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Aanmeldingsplicht

Een leuk voordeel aan het nieuwe decreet? De vergunningsplicht verdwijnt en maakt nu plaats voor een aanmeldingsplicht. Een online-aanmelding van je verblijf via het uitbatersportaal is daarmee voldoende om wettelijk in orde te zijn. Dat maakt het proces veel eenvoudiger. Vroeger moesten uitbaters van hotels (en andere vormen van logies) eerst een officiële vergunning hebben voordat ze gasten mochten ontvangen. Binnen 14 dagen na je voor het eerst verhuurt moet je je aanmelden. Hoewel het systeem van vergunningen is afgeschaft, kan je wel vrijwillig een erkenning aanvragen. Voldoet je verblijf aan de voorwaarden, dan mag je het erkenningsteken hanteren. Daarnaaast kan jij als uitbater je verblijf laten indelen in een comfortclassificatie. Het is niet verplicht, maar een paar sterren aan de voorgevel staat niet slecht natuurlijk! De erkenning en comfortclassificatie kan je tegelijk met je aanmelding aanvragen. Het attest blijft dan 8 jaar geldig. 

Logiesdecreet

Maar daartegenover staat wel dat je helemaal in orde moet zijn, ook op vlak van brandveiligheid (ook al verhuur je maar één kamer via verhuurplatformen als Airbnb). Hoewel je logies eenvoudig online kan registreren, neemt het niet weg dat je geen controle kan krijgen. Elk soort logie, of het nu een hotel is of een kamer die je beschikbaar stelt, moet in orde zijn met dezelfde documenten en attesten. Je zal attesten als bijvoorbeeld het brandveiligheidsattest online bij een aanmelding niet moeten voorleggen. Maar blijven uitbaten zonder brandveiligheidsattest kan bij een controle een flinke boete opleveren (van €250€ tot €25.000). Daarom zorg je er best voor dat je helemaal conform bent voordat je eerste gasten aan de deur staan.

Het logiesdecreet en zijn normen

Er zijn acht basisnormen waaraan elk soort verblijf aan moet voldoen op vlak van brandveiligheid en kwaliteit. Maar er zijn ook nog specifieke regels voor het soort verblijf dat je uitbaat. Die specifieke regels zijn onderverdeeld in kamergebonden logies en terreingebonden logies. Een typisch  kamergebonden verblijf is bijvoorbeeld een hotel, B&B, hostel of een vakantiewoning. Typische terreingebonden logies zijn campings, vakantieparken of kampeerterreinen. 

Basisnormen

1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. Je bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
2. De ruimtes waar de toeristen kunnen verblijven moeten proper en onderhouden zijn.
3. Je hebt een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je medewerkers veroorzaken bij het uitbaten van het toeristisch logie.
4. Je bent niet veroordeeld voor misdrijven.
5. Je hebt een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het verblijf uit te baten.
6. Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting en dus niet per uur
7. Je informeert de bezoekers en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.
8. Het logies voldoet aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden.

Logiesdecreet

Brandveiligheid in 5 stappen

1. Evacuatie

Bij brand is het belangrijk dat je gasten zich zo snel mogelijk naar de nooduitgangen begeven. Daarom moet je volgens het logiesdecreet twee evacuatiemogelijkheden hebben. De eerste evacuatiemogelijkheid is de normale uitgang. Als tweede evacuatiemogelijkheid zijn volgende opties goed:

Logiesdecreet

Bovendien moeten de evacuatiewegen altijd duidelijk aangegeven en vrijgehouden worden. Daarnaast moeten ze zo zijn aangelegd zijn dat ze onafhankelijk zijn van elkaar. Als één evacuatieweg onveilig is, kan je zo nog steeds een andere route nemen naar de nooduitgang. De verzamelplaats is buiten (een straat of vrije ruimte) en is groot genoeg om personen veilig te stellen van het gevaar. 

2. Inplanting

Voor de brandveiligheid hameren ze er in het logiesdecreet nog eens op dat je nevenliggende gebouwen of andere logies wordt afgescheiden. En dit geldt ook voor de verschillende verhuureenheden in of van je eigen gebouw. Zo willen ze voorkomen dat een brand zich snel kan verspreiden. Dit kan door:

Aan deze voorwaarden moet niet voldaan worden als je verblijf minstens vier meter verwijderd is van het nevenliggende gebouw of toeristische logies en als er in die vrij ruimte geen brandbare objecten zijn.

3. Technische installaties en veiligheidsuitrusting

Het is niet zo onlogisch dat het logiesdecreet extra aandacht vraagt voor technische installaties. Het is namelijk vaak de oorzaak van het ontstaan van een brand. Daarom moet je voor sommige installaties ook een attest of keuringsverslag voorleggen. 

4. Uitbatingsvoorschriften

Je moet als uitbater je gasten ook informeren over:

Evacuatieplannen zelf maken

Als je veel logies hebt, of je verblijf heeft een grote oppervlakte raden wij je aan om een expert de evacuatieplannen te laten ontwerpen. Heb je eerder een klein verblijf en is je budget niet erg groot? Dan is een doe-het-zelf kit, zoals deze van Evacuatieman, misschien wel een oplossing voor jou. Zo kan je voor weinig geld zelf je plannetjes tekenen.

Evacuatieplan maken

5. Onderhoud en controles

Het spreekt voor zich dat je alles i.v.m. de brandveiligheid nog regelmatig checkt. Zoals je hierboven al kon lezen hebben sommige apparatuur  keuringen, onderzoeken en controles nodig. Bovendien is het belangrijk dat je alle gegevens van zo’n controles niet verliest. Zo hou je de data van de controles, de conclusie en eventuele instructies ervan best bij. Als je controle krijgt, kan je de documenten zo gewoon voorleggen.

Hoe vaak je de veiligheidsapparatuur laat controleren, verschilt heel sterk:

Bij ingebruikname of wijziging

Continu

De goede staat en bruikbaarheid van:

Driemaandelijks

Jaarlijks

De goede werking/conformiteit van:

Tweejaarlijks

Vierjaarlijks

Vijfjaarlijks

Verhuur jij meer dan één kamer?

Verhuur jij meer dan één kamer (verhuureenheid) aan gasten? Dan moet jij nog een paar dingen extra voorzien voor de brandveiligheid: 

Aan de hoofdingang van je verblijf moet je een document aanbieden met volgende informatie:

Bij de toegang tot elke verdieping in je verblijf stel je volgende informatie ter beschikking:

Logiesdecreet

Kamer of terrein

Benieuwd welke specifieke regels er nog voor jou van toepassing zijn? Download hieronder de juiste fiche.

Terreingebonden logies

(campings, vakantieparken, kampeerterreinen,…)

Soorten brandveiligheidsattesten

A 
Het logies voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies uitbaten.

A-bis  
Een positieve aanvulling op het attest A na werkzaamheden aan je logies. Het bewijst dat het gewijzigde deel van je logies eveneens voldoet. Je mag het logies uitbaten.

B   
Een tijdelijk attest dat aangeeft dat je logies niet volledig voldoet aan de specifieke brandveiligheidsnormen (bijlage 3 of 4), maar de veiligheid van de logerende toeristen, het personeel en de bezoekers niet ernstig in het gedrang komt. Het geldt voor je hele logies. Je mag het logies uitbaten. Je moet wel een stappenplan bezorgen aan de burgemeester waarin je uitlegt hoe je de tekortkomingen zal wegwerken.

   
Het toeristische logies voldoet niet of niet meer aan de specifieke brandveiligheidsnormen. Je mag het logies niet uitbaten tot je over een nieuw attest A of B beschikt.

Logiesdecreet

Verkreeg jij voor 1 april 2017 al een geldig brandveiligheidsattest? Dan hoef je geen nieuwe te voorzien, deze blijft gewoon geldig. Tenzij je natuurlijk dingen hebt gewijzigd het verblijf dat je uitbaat. (Bijvoorbeeld meer kamers/slaapplaatsen voorzien). Brandveiligheidsattesten die na 1 april 2017 voor een logiesworden uitgereikt, zijn 8 jaar geldig.

Uitzonderingen

Het logiesdecreet geldt niet voor:
 • jeugdverblijven
 • bivakplaatsen
 • festivalcampings
 • gratis logies
 • verhuur aan familie en vrienden
 • Raad nodig? Wij helpen u zo snel mogelijk

  Kan u wat hulp gebruiken om uw logies brandveilig te maken? Onze experten staan voor u klaar.

  Nog meer interessante artikels

  © 2020 Certeso
  Alle rechten voorbehouden

  info@certeso.com
  +32 11 20 10 51

  Industriepark 1003
  3545 Halen

  Disclaimer en privacy
  BTW: BE0463 433 039