Certeso

Brandweerverslag: negatief advies brandweer

In een aantal gevallen zal je de brandweer over de vloer krijgen voor een controle op de brandveiligheid van jouw gebouw. Zo’n controle kan je zelf aanvragen, of zal de gemeente voor jou aanvragen. De brandweer zal dan kijken of jouw gebouw voldoende brandveilig is. Na hun bezoek ontvang je een brandweerverslag. Hierin kunnen adviezen staan, of dringend te nemen maatregelen. Deze maatregelen moeten vaak genomen worden binnen een bepaalde termijn, anders mag je jouw zaak niet openen of kan het zijn dat je (tijdelijk) moet sluiten. 

Certeso kan jou ondersteunen bij het oplossen van de opmerkingen in het verslag van de brandweer. Wij pakken de verschillende punten in het attest aan zodat je een positief advies zal krijgen.

 

Controle van de brandweer: wat houdt een brandweerverslag in?

Een brandpreventieverslag heb je nodig voor het verkrijgen van een vergunning zoals bijvoorbeeld een (ver)bouwvergunning of een uitbatingsvergunning. Als je een nieuwe zaak opent zal de brandweer dus zeker eerst controle komen doen. Het kan dus ook gebeuren dat ze een controle komen uitvoeren indien je een pand recentelijk hebt verbouwd. De brandweer zal een rondgang maken doorheen jouw gebouw om vast te stellen of de wet- en regelgeving rond brandveiligheid goed is opgevolgd.

Brandweerverslag
De brandweer kan jouw zaak tijdelijk sluiten indien de brandveiligheid niet gegarandeerd kan worden

Na de brandweerinspectie wordt een brandweerverslag opgemaakt. Hierin zal je kunnen lezen of jouw locatie wel of niet voldoet op vlak van brandveiligheid. Bij positief advies van de brandweer zal je een brandveiligheidsattest mogen ontvangen van de burgemeester. Zijn er bepaalde zaken niet in orde? Dan zal je een negatief advies ontvangen. In dat geval kan de brandweer opleggen dat je jouw nieuwe zaak nog niet mag openen. Indien het gaat om enkele kleine opmerkingen, krijg je een termijn waarbinnen je deze moet oplossen. Is de situatie volgens de brandweer echt gevaarlijk? Dan kunnen ze de locatie tijdelijk sluiten tot het weer brandveilig genoeg is.

Wees voorbereid op een brandweercontrole

Wacht niet op de controle van de brandweer om jouw gebouw brandveilig te maken. Indien je vooraf al genoeg maatregelen neemt kan je zonder zorgen jouw vestiging openen of open houden.

De brandweer zal bijvoorbeeld kijken naar:

  • Zijn er voldoende blusmiddelen?
  • Zijn de evacuatiewegen vrij en voldoende breed?
  • Is er voldoende noodverlichting aanwezig?
  • Zijn de nodige keuringen in orde?

Ben je niet zeker of jouw gebouw voldoende brandveilig is? Laat dan een risicoanalyse brand uitvoeren vóór de brandweercontrole. Met een risicoanalyse brand krijg je een duidelijk overzicht van de problemen die zeker moeten opgelost worden om de brandveiligheid te verzekeren. Zo weet je meteen waar te beginnen.

Brandweerverslag: waar te beginnen?

Een brandweerrapport kan heel uitgebreid zijn. Kennis van de wetgeving is soms nodig om de opmerkingen goed te begrijpenBij Certeso hebben we heel wat ervaring met brandweerverslagen. We hebben ook een nauwe samenwerking met de meeste Vlaamse hulpverleningszones. Daarom weten we goed waar elke zone zwaar aan tilt, want elke brandweerzone heeft zo zijn eigen prioriteiten. Wij begeleiden jou graag bij het begrijpen van het verslag en om de probleempunten aan te pakken.

DIP

Offerte aanvragen

Hulp nodig?
  • Advies van een expert
  • Begeleiding bij negatief advies
  • Hulp bij het brandweerverslag
  • Brandveiligheidsattest verkrijgen

Brandweerverslag, waar te beginnen?

Een brandweerrapport kan heel uitgebreid zijn. Kennis van de wetgeving is soms nodig om de opmerkingen goed te begrijpenBij Certeso hebben we heel wat ervaring met brandweerverslagen. We hebben ook een nauwe samenwerking met de meeste Vlaamse hulpverleningszones. Daarom weten we goed waar elke zone zwaar aan tilt, want elke brandweerzone heeft zo zijn eigen prioriteiten. 

Wij begeleiden jou graag bij het begrijpen van het verslag en om de probleempunten aan te pakken.