Certeso

Brandpreventiedossier voor een brandveilig gebouw

Wil jij jouw appartement, bedrijf, school, gebouw,… brandveilig maken? Dan voorzie je best een brandpreventiedossier. Dit dossier bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een risicoanalyse, evacuatieplannen, signalisatie,… 
Als je alle nodige en cruciale informatie hierin kan bundelen ben je goed op weg naar een brandveilige locatie!

Brandpreventiedossier opstellen

Waarom een brandpreventiedossier

Elke werkgever is verplicht om een brandpreventiedossier te voorzien. Dit dossier is eigenlijk een verzameling van de meest belangrijke documenten op vlak van brandveiligheid. Dat zijn bijvoorbeeld de evacuatieplannen, het interventiedossier, enz. Omdat je verplicht ben om zo’n dossier samen te stellen, denk je na over de brandveiligheid van je bedrijf. Zo hoopt de overheid ongevallen met brand te voorkomen.

Onderdelen van het brandpreventiedossier

1. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

In het kort: een risicoanalyse brand is een perfecte start van jouw brandpreventiebeleid. Tijdens een risicoanalyse wordt er genoteerd wat brandveilig is, maar vooral ook wat niet brandveilig is in jouw gebouw. Zo zie je meteen waar er nog werk aan is. Een risicoanalyse is dus niet alleen verplicht, het zorgt er ook voor dat je weet waar je staat op vlak van brandveiligheid. Zo heb je meteen een goede basis om mee te starten.

Hier lees je meer over het opstellen van een goede risicoanalyse.

2. Organiseren van brandbestrijdingsdienst

De kans dat er een brand zal plaatsvinden lijkt jou waarschijnlijk niet erg groot. Toch toch gebeuren er per jaar honderden incidenten met brand in bedrijven. De schade kan beperkt blijven, maar soms is dat niet het geval. Daarom moet voortaan elke werkgever, ongeacht het aantal medewerkers, een brandbestrijdingsdienst oprichten. Terwijl dat vroeger slechts in specifieke gevallen verplicht was. Op die manier is er minstens één iemand aanwezig die kennis heeft van brandbestrijding en meteen actie kan nemen. De omschrijving van deze dienst, de opleiding van de leden en de verantwoordelijkheden dienen duidelijk omschreven te zijn in het brandpreventiedossier.

Hier lees je meer over de interne brandbestrijdingsdienst.

3. Schriftelijke procedures van het intern noodplan

Als het toch ooit zou fout gaan, weet jij dan wat je moet doen of wat je eventuele taken zijn? Een intern noodplan zou deze vraag moeten oplossen. Het intern noodplan beschrijft de organisatie en procedures die in noodsituaties moeten gevolgd worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het evacueren van personen, de evacuatieoefeningen, het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, enzovoort. 

4. Het evacuatieplan

Bij een brand of ander noodgeval is het erg belangrijk om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Een evacuatieplan zorgt ervoor dat de aanwezigen snel de uitgang vinden. De uitgang lokaliseren lijkt simpel. Maar als er veel rookontwikkeling ontstaat tijdens een brand, is dat geen eenvoudige opdracht. Als er dan paniek ontstaat, is een evacuatieplan een redder in nood. Maar niet enkel de evacuatieweg is van belang. Op het evacuatieplan kan je ook de interventiemiddelen vinden, zodat je meteen in actie kan komen. 

Hier lees je meer over wat er op een evacuatieplan moet staan.

5. Het interventiedossier

Een interventiedossier bevat alle info over jouw gebouw en de omgeving waarin het zich bevindt. Zo zijn bijvoorbeeld duidelijk de toegangen tot het gebouw aangeduid. Maar ook hoe de brandweer binnenkan als er niemand aanwezig is op de site. Op die manier kunnen de hulpdiensten bij nood vlotter ingrijpen. Dit dossier moet je delen met jouw brandweerzone. Veel Vlaamse brandweerzones werken al met ons digitaal interventiedossier. Zo hebben ze al jouw gegevens ook digitaal ter beschikking en kan jij eenvoudig alle nodige info invullen.

Hier lees je meer over het Digitaal Interventieplan.

6. Vaststellingen van evacuatieoefeningen

Een intern noodplan is belangrijk. Maar het oefenen ervan, is zelfs nog belangrijker. Een goede voorbereiding voor een noodsituatie of brand is essentieel. Daarom is het belangrijk dat er minimaal één keer per jaar een evacuatieoefening wordt gehouden. Een evacuatieoefening helpt de aanwezigen correct reageren tijdens een noodsituatie. Zo krijgen de medewerkers de kans om kennis te maken met de alarmsignalen en hun taken bij een incident.

Hier lees je meer over evacuatieoefeningen.

7. Beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand

Dit technisch dossier bevat een lijst met informatie over de beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand en hun locatie. Ook de plaats van de elektrische installaties, van de gasinstallaties, de werking van de airconditioninginstallaties en nog meer, kan hierin teruggevonden worden.

8. Controles en onderhoudsbeurten van middelen en installaties

Beschermingsmiddelen vragen regelmatig onderhoud. Daarom moeten de toestellen gecontroleerd worden. De resultaten en frequentie van de controles hou je best bij. Zo heb je een duidelijk overzicht wanneer welk toestel een controle- of onderhoudsbeurt nodig heeft. 

9. Afwijkingen

In buitengewone omstandigheden kan je afwijken van de regelgeving i.v.m. veiligheid. Dat wil zeggen dat je een aanvraag kan indienen tot afwijking van bepaalde brandveiligheidsnormen. Dit kan natuurlijk enkel als jouw veiligheidsniveau even hoog blijft. 

10. Adviezen

Voor bepaalde onderdelen in het brandpreventiedossier vraagt je best advies aan de bevoegde preventieadviseur, het comité en de openbare hulpdienst.

11. Uitwisseling met overheid

Bedrijven met een bijzonder risico doen er goed aan met de overheid te communiceren over deze risico’s. Zo kan de overheid correct reageren wanneer zij moet tussenkomen. 

Een dossier zonder zorgen

Sommige onderdelen van het brandpreventiedossier vragen specialistenwerk, en daar helpen wij jou graag mee. Dankzij onze experten aan boord en eigen ontwikkelde software ontwerpen wij in no-time jouw brandpreventiedossier. Zo kan je met een gerust hart instaan voor de veiligheid in jouw onderneming.

Zo ontwerpen wij jouw brandpreventiedossier

Een brandpreventiedossier bevat elf onderdelen. Samen met jou bekijken we waar de pijnpunten liggen in jouw brandpreventiebeleid. Dankzij onze uitgebreide dienstverlening en producten kan je bij ons voor veel van deze onderdelen terecht.

Certeso is gespecialiseerd in de opmaak van jouw brandpreventiedossier. Onze experts helpen jou dan ook graag bij het opstellen van jouw volledige dossier of delen ervan. Dankzij onze handige tools stellen we het dossier samen in no-time.

Advies nodig?

Maak een afspraak
  • Brandpreventiedossier
  • Interventiedossier
  • Evacuatieplannen
  • Signalisatie