Certeso

Compartimentering

Wat is compartimentering?

Als je op zoek gaat naar de definitie van een compartiment kan je dit vinden:

Een compartiment is een deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.

Compartimenteringen zijn erg belangrijk en kunnen cruciaal zijn als er brand uitbreekt in jouw gebouw. Compartimenteringswerken zijn vaak erg ingewikkeld. Het vraagt veel expertise, ervaring en kennis van de wetgeving. Daarom is het aangewezen om bij vragen over compartimentering je te beroepen op een expert. 

Compartimentering

Waarom is een brandcompartiment belangrijk?

Een brandcompartiment zorgt ervoor dat een volontwikkelde brand gedurende een bepaalde tijdspanne niet zal uitbreiden naar de rest van het gebouw. Omgekeerd zal het  ook het gecompartimenteerd gedeelte beschermen gedurende die tijdspanne. Denk maar aan brandmuren, brandwerende vloeren, brandwerende deuren, brandwerende doorvoeringen,…

Bepaalde lokalen moeten altijd gecompartimenteerd zijn zoals bijvoorbeeld het technisch lokaal, archieven,…

Maximale oppervlakten van compartimenten

De regels die je moet volgen als het gaat om compartimenten zijn onder andere vastgelegd in het KB Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

Hierin worden de gebouwen bijvoorbeeld onderverdeeld in hun verschillende hoogtes. De maximale oppervlakte van een compartiment is dus afhankelijk van verschillende factoren (activiteit, hoogte,…). Let wel op, je brandcompartiment moet altijd een compartiment blijven! 

Minimale brandweerstand van de compartimenten

In het oud, Belgisch, classificatiesysteem sprak men over Rf-waarden (bijv. Rf 1/2h). 

De nieuwe aanpak spreekt over REI + EEN TIJD (nieuwe Europees classificatiesysteem). 

R = Het vermogen van een bouwelement om weerstand te bieden aan een brand zonder verlies van zijn structurele stabiliteit. 

E = Het vermogen van een scheidend bouwelement dat aan één zijde blootgesteld is aan een brand om geen vlammen en hete gassen door te laten. 

I = Vermogen van een scheidend element om de doorgang van warmte tegen te houden (I1 voor de deuren) 

Voorbeelden (60 min brandweerstand): 

  • Een brandwerende deur: EI1 60 (Geen R want een deur is niet structureel) 
  • Belaste wand: REI 60
  • Niet belaste wand: EI 60
  • Producten voor doorvoeringen (bijv. een brandmof): EI 60 

Wat maakt een compartiment brandwerend?

Deuren

Compartimentering

Het is je misschien wel al eens opgevallen. Als je dit ziet in een deur, heb je te maken met een brandwerende deur (Belgische markering). 

Er staat veel info op, maar wat heel belangrijk is de minimale brandweerstand (bijv. Rf 1/2h – nu: EI1 30 genoemd). 

Soms ziet men ook een label van ISIB staan.

ISIB gecertificeerd

ISIB gecertificeerdHet ISIB- label betekent dat de plaatsing van deze deur werd uitgevoerd door een erkend plaatser van brandwerende deuren. 

De algemene doelstelling van de certificatie als plaatser van brandwerende deuren is te verzekeren dat personen die reeds over de bekwaamheid voor het plaatsen van deuren beschikken, de nodige kennis en bekwaamheid hebben en behouden om brandwerende deuren conform de voorschriften van de betreffende technische goedkeuring te kunnen plaatsen en deze kennis toepassen. 

Certeso is een gecertificeerde plaatser en controleur van branddeuren!

Gaten/doorvoeringen

We merken vaak dat bijvoorbeeld een technisch lokaal perfect gecompartimenteerd is maar toch zien we gaten/doorvoeringen in de brandwerende muren voor bijvoorbeeld kabel(goten), sanitair leidingen, ventilatiekanalen,…

Die gaten/doorvoeringen moeten ook weer vakkundig en brandwerend afgesloten worden. Voor elk type doorvoering dienen de geschikte, Europees gekeurde producten gebruikt te worden. De plaatsing kan je best laten uitvoeren door een expert.

Hieronder een paar voorbeelden:

Offerte aanvragen

Hulp nodig?
  • Brandveilig zonder zorgen
  • Conform met de wetgeving
  • Laat je bijstaan door experten
Compartimentering
Doorvoeringen naar een technische ruimte
Compartimentering
Onafgewerkte kabelgoot en kabels met daarnaast een correct geplaatste brandklep in een ventikatiekanaal.

Zo gaan wij te werk

Op basis van een risicoanalyse of een uitgebreide audit voor compartimentering kunnen wij heel precies vaststellen wat de problemen zijn en op welke manier we deze kunnen oplossen.

Wij gebruiken alle wetgevingen, normen en regels van goedvakmanschap die van toepassing zijn om tot de meest geschikte aanpak te komen op maat van jouw gebouw.