Certeso

Risicoanalyse brand opmaken: zo analyseren we uw risico

Wat is een risicoanalyse brand?

Risicoanalyse brandAan de hand van een risicoanalyse brand toets je de huidige brandveiligheidssituatie af aan de regelgeving. Met een checklist of een meer uitgebreide methode analyseert een expert uw locatie op vlak van brandveiligheid. Tijdens zo’n bezoek wordt elke mogelijke gevaarlijke situatie genoteerd. Zo weet jij precies waar je staat op vlak van brandveiligheid. Je krijgt een overzichtelijke analyse van de dingen die goed zijn georganiseerd, maar je weet ook waar nog werk aan is. Een risicoanalyse brand is daarom erg belangrijk, het is de basis van je preventiebeleid.

Is het opmaken van een risicoanalyse brand verplicht?

Wat de wetgeving zegt

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico:

Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende risicofactoren:
1. de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand
2. de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties
3. de aard van de activiteiten
4. de grootte van de onderneming of inrichting
5. het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting
6. de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting
7. de ligging en de bestemming van de lokalen
8. de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats
9. de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

Ja, elke werkgever is verplicht om een risicoanalyse brand te laten uitvoeren volgens het Koninklijk Besluit van  28 maart 2014 en de Codex Welzijn op het werk betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

De wet verplicht de risicoanalyse brand voor elke werkgever met als doel:

 1. Brand te voorkomen
 2. De veiligheid en snelle evacuatie van de aanwezige personen te verzekeren (zonder gevaar)
 3. Beginnende brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden (op een snelle en efficiënte manier)
 4. De schadelijke gevolgen van een brand te beperken
 5. De tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken

Moet elk bedrijf een risicoanalyse brand laten uitvoeren?

Risicoanalyse brandDe wetgeving schrijft voor dat iedere werkgever dit moet voorzien. Ook al gaat het om een groot of klein bedrijf. Maar helaas is dit in de praktijk niet altijd zo aangezien het vaak een hele opgave is. Toch laten locaties en gebouwen met een hoog risico (gevaarlijke stoffen, veel mensen,..) best een risicoanalyse uitvoeren.

Zoals bijvoorbeeld:
Scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, gemeentehuizen, station, bibliotheek, winkelcentrum, hotel, bedrijf met een bijzonder risico, bedrijf in de sector procesindustrie of seveso,…

Het is natuurlijk wel altijd aangeraden om ongeacht uw sector een risicoanalyse brand te laten opmaken.

Wie voert een risicoanalyse brand uit?

Om een risicoanalyse correct te kunnen uitvoeren moet je kennis hebben van de wetgeving en de mogelijke gevaren. Daarom wordt er vaak een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om deze uit te voeren.

Wat wordt er geanalyseerd tijdens zo’n analyse?

Tijdens de rondgang letten de experten op elke mogelijk gevaarlijke situatie. Dit kan gaan over het versperren van de vluchtwegen tot gevaarlijke situaties die kortsluiting of brand kunnen veroorzaken.

Wat zijn veelvoorkomende afwijkingen?

Risicoanalyse brandEr zijn vaak veel kleine dingen die je onbewust doet, maar best een groot risico vormen. Dit zijn enkele gevaarlijke dingen die onze experts zien tijdens hun rondes:

 • Blustoestellen die niet opgehangen zijn of op de verkeerde plaatsen staan
 • Hindernissen die op de evacuatiewegen staan en dus de vluchtweg blokkeren
 • Nooduitgangen die geblokkeerd zijn
 • Nooduitgangen waar een slot rond hangt (gesloten zijn)
 • Niet de juiste snelblusser gehangen
 • Branddeur openhouden door een brandblusser of spie
 • Blusmiddelen verborgen achter items (niet zichtbaar)
 • Lokaal voor gevaarlijke producten open laten staan
 • Rommel voor elektrische kasten

Zo voeren wij een risicoanalyse uit

BrandauditDe risicoanalyse wordt door onze experts uitgevoerd op basis van vragenlijsten opgemaakt volgens de geldende wetgevingen (oa. basisnormen, KB 28/3/2014, Codex boek III, specifieke wetgevingen die van toepassing zijn).  Na een bezoek ter plaatse ontvang je een rapport die de risicofactoren weergeeft die bijdragen tot het meest waarschijnlijke brandscenario. Het rapport geeft een overzicht van alle vaststellingen gedocumenteerd met foto’s, de te nemen maatregelen en een inschatting van de ernst van de situatie. Wil je een overzicht van de waarschijnlijke kostprijs van elke te nemen maatregel? Dan kan er ook een budgettering van de maatregelen opgemaakt worden.

Bepalen van de ernst van het risico

Risicoanalyse brandTijdens het bezoek brengt onze expert afwijkingen in kaart. Deze afwijkingen zijn gebaseerd op wetgevingen, normen, regels van goed vakmanschap, ervaring, expertise, enz. Een afwijking is dus een situatie die invloed heeft op één van de vijf risicofactoren die je hieronder in de grafiek ziet. Elke afwijking krijgt een cijfer toegekend door de expert, een score van 0 (gevaar onbestaand) tot 5 (zeer ernstig gevaar). De hoogste score van één van de afwijkingen die de expert opmerkt, is automatisch ook de score van die categorie. Ook al heb je vooral veel matige afwijkingen,  één ernstige afwijking kan dus jouw score helemaal omslaan.

Uw risico's in kaart in één oogopslag

Risicoanalyse brandHet resultaat van onze risicoanalyse wordt in de analyse overzichtelijk weergegeven op een grafiek. Zo zie je in één oogopslag in welke categorie jouw brandveiligheid in orde is en waar er nog werk is. 

Op de grafiek zie je in welke categorie het meeste gevaar is. Met andere woorden: waar er dus niet genoeg maatregelen getroffen worden om een brand te voorkomen. Dat risico bepalen we op basis van de vijf risicofactoren die hiertoe bijdragen. Het doel is dus om een zo klein mogelijk cijfer te bekomen in elke categorie.

Wil je jouw brandrisico’s verlagen? Dan neem je dus maatregelen voor de risico’s met de hoogste scores. Je start altijd eerst met de categorie brandgevaar, daarna ga je het rijtje af tot je bij interventie komt.

In dit voorbeeld is het duidelijk dat de werkgever best eerst aandacht besteedt aan het verlagen van het brandgevaar door de voorgestelde maatregelen in de risicoanalyse uit te voeren. Ook de risicofactor evacuatie geeft duidelijk aan dat er onvoldoende maatregelen genomen werden om een vlotte evacuatie mogelijk te maken.

Op naar een effectief preventiebeleid

Zo creëren wij uw risicoanalyse brand volgens de huidige wetgeving:

Offerte aanvragen

Hulp nodig?
 • Risicoanalyse brand
 • Interventiedossier
 • Evacuatieplannen
 • Signalisatie

Heb je al een risicoanalyse, maar weet je niet waar te beginnen?

Soms zijn deze verslagen niet altijd even duidelijk over waar nu net de prioriteit ligt, en wat je dus het best als eerste aanpakt. Met als gevolg dat het zonder ervaring moeilijk is om in te schatten welk budget tegenover bepaalde te nemen maatregelen staat.  

Met onze kennis en ervaring begeleiden we jou van het bepalen van de prioriteiten tot het aanpakken van de problemen.