Risicoanalyse brand opmaken: zo we uw risico

Wat is een risicoanalyse brand?

Risicoanalyse brandAan de hand van een risicoanalyse brand toets je de huidige brandveiligheidssituatie af aan de regelgeving. Met een checklist of een meer uitgebreide methode analyseert een expert uw locatie op vlak van brandveiligheid. Tijdens zo’n bezoek wordt elke mogelijke gevaarlijke situatie genoteerd. Zo weet jij precies waar je staat op vlak van brandveiligheid. Je krijgt een overzichtelijke analyse van de dingen die goed zijn georganiseerd, maar je weet ook waar nog werk aan is. Een risicoanalyse brand is daarom erg belangrijk, het is de basis van je preventiebeleid.

Is het opmaken van een risicoanalyse brand verplicht?

Wat de wetgeving zegt

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico:

Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende risicofactoren:
1. de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand
2. de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties
3. de aard van de activiteiten
4. de grootte van de onderneming of inrichting
5. het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting
6. de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting
7. de ligging en de bestemming van de lokalen
8. de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats
9. de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

Ja, elke werkgever is verplicht om een risicoanalyse brand te laten uitvoeren volgens het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

De wet verplicht de risicoanalyse brand voor elke werkgever met als doel:

 1. Brand te voorkomen
 2. De veiligheid en snelle evacuatie van de aanwezige personen te verzekeren (zonder gevaar)
 3. Beginnende brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden (op een snelle en efficiënte manier)
 4. De schadelijke gevolgen van een brand te beperken
 5. De tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken

Moet elk bedrijf een risicoanalyse brand laten uitvoeren?

Risicoanalyse brandDe wetgeving schrijft voor dat iedere werkgever dit moet voorzien. Ook al gaat het om een groot of klein bedrijf. Maar helaas is dit in de praktijk niet altijd zo aangezien het vaak een hele opgave is. Toch laten locaties en gebouwen met een hoog risico (gevaarlijke stoffen, veel mensen,..) best een risicoanalyse uitvoeren.

Zoals bijvoorbeeld:
Scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, gemeentehuizen, station, bibliotheek, winkelcentrum, hotel, bedrijf met een bijzonder risico, bedrijf in de sector procesindustrie of seveso,…

Het is natuurlijk wel altijd aangeraden om ongeacht uw sector een risicoanalyse brand te laten opmaken.

Wie voert een risicoanalyse brand uit?

Om een risicoanalyse correct te kunnen uitvoeren moet je kennis hebben van de wetgeving en de mogelijke gevaren. Daarom wordt er vaak een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om deze uit te voeren.

Wat wordt er geanalyseerd tijdens zo’n analyse?

Tijdens de rondgang letten de experten op elke mogelijk gevaarlijke situatie. Dit kan gaan over het versperren van de vluchtwegen tot gevaarlijke situaties die kortsluiting of brand kunnen veroorzaken.

Wat zijn veelvoorkomende risicofactoren?

Risicoanalyse brandEr zijn vaak veel kleine dingen die je onbewust doet, maar best een groot risico vormen. Dit zijn enkele gevaarlijke dingen die onze experts zien tijdens hun rondes:

 • Blustoestellen die niet opgehangen zijn of op de verkeerde plaatsen staan
 • Hindernissen die op de evacuatiewegen staan en dus de vluchtweg blokkeren
 • Nooduitgangen die geblokkeerd zijn
 • Nooduitgangen waar een slot rond hangt (gesloten zijn)
 • Niet de juiste snelblusser gehangen
 • Branddeur openhouden door een brandblusser of spie
 • Blusmiddelen verborgen achter items (niet zichtbaar)
 • Lokaal voor gevaarlijke producten open laten staan
 • Rommel voor elektrische kasten

Welke methodes gebruiken jullie voor een risicoanalyse?

Voor er een risicoanalyse wordt uitgevoerd, moet de expert kiezen welke methode hij/zij zal gebruiken voor de analyse. Dit beslist men vaak op basis van het risico. Het risico wordt o.a. groter naarmate het aantal aanwezige personen, de omvang van het gebouw en de aanwezige gevaarlijke producten.

FRAM-ini methode

De meest bekende methodes zijn vooral de FRAM-ini en de Prebes methode. De FRAM-ini methode is een erg uitgebreide methode om een risicoanalyse uit te voeren. Dit gebruik je vooral bij locaties of gebouwen met een hoog risico. 

Bij deze methode wordt het risico vastgelegd op twee niveaus: risico voor het ‘eigendom’ en voor de ‘gebruiker’. Onder het eigendom valt het gebouw en zijn inhoud, de kans op materiële schade dus. De gebruikers wijst op de aanwezige personen, de mogelijke slachtoffers.

Prebes methode

De Risicotool van Prebes vzw: Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming is een welbekende methode om risicoanalyses uit te voeren. Het is een iets minder uitgebreide manier om het gevaar te analyseren dan de FRAM-ini methode.

De risicoanalyse van Prebes is een vooropgestelde checklist die de expert ter plaatse overloopt. Bij elk punt dient hij/zij na te gaan of het in orde is of niet. Als er iets niet in orde is kan de expert het probleem verduidelijken met een opmerking. Eventueel kan er ook een fotoverslag toegevoegd worden van de dingen die niet oké waren tijdens de analyse. Zoals bijvoorbeeld vluchtwegen die zijn geblokkeerd of nooddeur die op slot zijn.

Uiteindelijk ontvangt u een duidelijk rapport met de eindscore van uw risico en welke acties u dient te ondernemen om dit risico te verlagen of helemaal weg te nemen.

Op naar een effectief preventiebeleid

Zo creëren wij uw risicoanalyse brand volgens NBN S21-100-1:

 • Methode - We kiezen voor een methode die het best past bij de situatie en de locatie om het risico te analyseren.
 • Locatie - We brengen een bezoek aan het gebouw en analyseren de huidige toestand.
 • Foto's - Tijdens de analyse nemen we ook foto's van situaties die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn.
 • Analyse - U ontvangt een duidelijk rapport met de eindscore van uw risico en welke acties u dient te ondernemen om dit risico te verlagen of helemaal weg te nemen.

Offerte aanvragen

Hulp nodig?
 • Risicoanalyse brand
 • Interventiedossier
 • Evacuatieplannen
 • Signalisatie

© 2019 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
+32 11 20 10 51

Industriepark 1003
3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039