Certeso

Brandveiligheid in kmo’s: de 7 meest voorkomende gebreken

Tijdens onze plaatsbezoeken zien we dat de brandveiligheid in een kmo niet altijd in orde is. Klinken één van volgende 7 meest voorkomende gevaren jou bekend in de oren? Dan is het tijd om er iets aan te doen, voor het misschien te laat is…

1. Problemen met compartimenteringen en doorvoeringen

Een correcte compartimentering kan cruciaal zijn om een brand te beperken in jouw gebouw. Een brandcompartiment geeft je namelijk meer tijd om te vluchten omdat het de rook en hitte van een brand zal beperken tot een deel van het gebouw. Aan de andere kant van het compartiment zal weinig rook en warmte te zien zijn zodat medewerkers zonder hinder kunnen vluchten. Een compartiment bestaat uit brandmuren, brandwerende vloeren, -deuren, en doorvoeringen. De scheidingen en deuren moeten samenwerken om mensen voldoende tijd te geven om te vluchten langs de evacuatiewegen. Onderstaande video laat zien hoe groot de impact kan zijn van een goede compartimentering.

Brandveiligheid in kmo

Branddeuren die niet sluiten

Zo zijn regelmatig de deurpompen die de deur automatisch moet sluiten stuk. Soms wordend branddeuren ook permanent opengehouden met een object zoals een brandblusser. Hierdoor verliest het natuurlijk zijn effect als deze niet dicht kan gaan. Het gevolg is dat mensen niet meer kunnen vluchten en bevangen worden door de rook. 

Brandcompartiment verliest zijn functie

Wat we ook vaak zien zijn brandcompartimenten waarbij de branddeur niet correct werkt of is geïnstalleerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn een beschadigde branddeur of een branddeur die sleept over de grond. Sommige installateurs gebruiken ook niet de juiste brandwerende materialen bij het plaatsen bij een branddeur waardoor de deur niet kan functioneren zoals het zou moeten en het brandcompartiment zijn functie verliest. Controleer dus zeker of jouw branddeuren nog werken zoals het hoort en laat je branddeuren installeren door experten in het vak. Onderstaande video toont het verschil aan tussen een goed geïnstalleerde branddeur (rechts) en een deur waarbij de installatie niet verlopen is zoals het zou moeten (links).

Gaten in brandmuren

Een brandcompartiment moet steeds correct afgesloten zijn. Als er gaten zitten in de muur (waar soms kabels of buizen door gaan) kunnen de vlammen toch overslaan naar andere ruimtes. Gaten die in de muur gemaakt zijn voor bijvoorbeeld kabels, moeten dichtgemaakt worden met speciaal brandwerend materiaal. Deze doorvoeringen laat je dus best dichtmaken door experten. Zij leveren na de werken een certificaat dat de doorvoering correct werd afgewerkt en de doorvoering de voorziene tijd stand zal houden.

2. Geen vlotte evacuatiemogelijkheden

Mensen snel in veiligheid brengen tijdens brand is levensbelangrijk. Daarom is het ook van groot belang dat de aanwezigen in het gebouw vlug naar buiten kunnen. Evacuatieoefeningen, evacuatieplannen en evacuatiewegen spelen hierin een cruciale rol. 

Evacuatieoefening verwaarlozen

Tijdens evacuatieoefeningen kan je oefenen hoe je best kan reageren tijdens een incident. Het is trouwens verplicht om minstens één keer per jaar een evacuatieoefening te organiseren en aan te tonen dat je de nodige lessen getrokken hebt uit de oefening.

Evacuatiewegen niet vrij

Met rommel op de evacuatieweg verlies je alleen maar kostbare tijd om naar buiten te vluchten. Tijd die je op dat moment waarschijnlijk heel erg nodig hebt. Zorg er dus voor dat de evacuatiewegen vrij zijn van obstakels en dat de nooduitgangen niet op slot zijn. Opnieuw een reden om evacuatieplannen te voorzien en deze in te oefenen!

Geen of te weinig evacuatieplannen

Brandveiligheid in kmo
Het evacuatieplan speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de evacuatie

Zoals je hierboven al kon lezen is het vrijhouden van evacuatiewegen erg belangrijk. Natuurlijk moeten je medewerkers daarvoor eerst weten welke gangen evacuatiewegen zijn. Dankzij een duidelijk evacuatieplan kan je de evacuatiewegen onmiddellijk vinden. Aan de hand van het verplichte evacuatieplan communiceer je als werkgever niet enkel waar de evacuatiewegen zijn, maar ook waar de de nooduitgangen en de blusmiddelen zich bevinden. Tijdens een incident zal de signalisatie belangrijk zijn voor oriëntatie, maar het evacuatieplan speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de evacuatie.

3. Te veel brandlast

Dozen en rommel zien we vaak evacuatiewegen versperren. Maar brandbaar materiaal opgeslagen in bijvoorbeeld een stooklokaal verhoogt het risico op brand. Een stooklokaal is een zone waar een verwarmingstoestel (brander) met open vlam aanwezig is. Door kartonnen dozen of houten platen bij het verwarmingstoestel te plaatsen verhoog je het brandgevaar. Laat dus zeker voldoende afstand tussen brandlasten en toestellen. Stooklokalen moeten ook steeds gecompartimenteerd worden. Hetzelfde geldt voor technische en archieflokalen.

4. Geen of onvoldoende keuring en controles

30% van alle bedrijfsbranden in België ontstaan door een elektrisch defect. Elektrische installaties en beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld brandblussers of sprinklers vragen daarom regelmatig onderhoud en moeten bovendien ook gekeurd worden. Afhankelijk van het type object zal je halfjaarlijks of jaarlijks een keuring of controle moeten voorzien. Zo moet nood- en evacuatieverlichting bijvoorbeeld jaarlijks gekeurd worden. 

5. Onduidelijke of ontbrekende veiligheidssignalisatie

Als werkgever ben je verplicht signalisatie te monteren. Dit lijkt misschien wel vanzelfsprekend en eenvoudig, maar toch zien we regelmatig fouten in de signalisatie. Veelvoorkomende fouten zijn:

Onvoldoende veiligheidssignalisatie

Zo zien we vaak dat er te weinig pictogrammen hangen om de bordjes van alle richtingen voldoende goed te zien. De wetgeving is echter heel duidelijk over de maximale afstanden waarop signalisatie nog leesbaar blijft.

Oude en nieuwe norm mengen

Veiligheidspictogrammen
Hier zie je enkele voorbeelden van het verschil tussen de Belgische iconen en de iconen van de Europese regelgeving (ISO 7010).

Vaak zien we nog pictogrammen hangen van de oude Belgische wetgeving (KB van 17 juni 1997), terwijl nu pictogrammen van de Europese regelgeving gebruikt worden (ISO 7010). Als je nog oude pictogrammen hebt, hoef je die niet allemaal te vervangen. Wel is het verboden om beide soorten pictogrammen samen te gebruiken omdat dit voor verwarring kan zorgen. Ofwel hang je dus allemaal ISO 7010 pictogrammen, ofwel behoud je de oude.

Geen verzamelpunt

Signalisatie in het gebouw is meestal altijd wel aanwezig, maar buiten het gebouw wordt deze vaak vergeten. Zo zien we dat het bord voor verzamelplaats toch regelmatig ontbreekt, nochtans cruciaal als veilige plaats bij een noodgeval.

6. Brandblussers

Brandblussers kunnen een grote hulp zijn bij het bestrijden van een kleine brand die net begonnen is. Ze kunnen ergere situaties voorkomen. Daarom is het erg belangrijk dat ze snel bereikbaar zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. Zo zien we vaak volgende situaties:

Brandblusser ophangen

Te weinig brandblussers

Er moeten voldoende brandblussers aanwezig zijn. Dit wordt berekend aan de hand van de oppervlakte en de aard van de ruimte. Ben je niet zeker over het correcte aantal? Dan kan je een studie laten uitvoeren waarin grondig bekeken wordt wat de aanbevolen hoeveelheid beschermingsmiddelen zijn in jouw ruimte.

Brandblusser weggenomen

Vooral in openbare ruimtes zien we vaak dat de brandblussers niet meer aanwezig zijn. Dit kan voorkomen worden door regelmatig controlerondes uit te voeren.

Brandblussers niet opgehangen

Het is beter om  brandblussers te monteren tegen een muur. Zo is de brandblusser beter zichtbaar. Ook kan de brandblusser op die manier niet snel omgelopen of beschadigd worden. Een brandblusser kan best opgehangen worden op maximaal 1 meter hoogte of aan een vloerstaander bevestigd te worden. 

Brandblusser niet bereikbaar of zichtbaar

In sommige interieurs is de knalrode kleur van de brandblusser niet graag gezien. Met als gevolg dat de brandblusser vaak wordt verstopt achter planten of andere decoratie. Toch moet een brandblusser steeds snel gezien kunnen worden en ook bereikbaar zijn. 

7. Interventiedossier brandweer

Een interventiedossier voor de brandweer is cruciaal voor de brandveiligheid in jouw kmo. Als er een brand is gesignaleerd in jouw gebouw hoop je natuurlijk op een snelle interventie van de brandweer. Om die interventie zo vlot mogelijk te laten verlopen voorzie je beste een interventiedossier voor de hulpdiensten. Hierin staat nuttige informatie die ze onderweg naar jouw locatie al kunnen doornemen. Zo weten ze dan op voorhand onder andere waar de toegangen zijn tot de site, de locatie van de sleutelkluis en wie de contactpersonen zijn.

Je kmo brandveilig maken: waar te beginnen?

Risicoanalyse brand laten uitvoeren

Herken je enkele gebreken in jouw gebouw, maar weet je niet waar te beginnen? Een risicoanalyse brand laten uitvoeren is steeds een goed startpunt. Een expert analyseert jouw gebouw op vlak van brandveiligheid. Nadien ontvang je een verslag met de werkpunten en gevaarlijke situaties. Zo weet je welke gevaren je het best als eerste aanpakt. Een risicoanalyse brand is niet enkel de basis van jouw preventiebeleid, het is ook verplicht om uit te voeren volgens de wetgeving (KB van  28 maart 2014 en de Codex Welzijn op het werk betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen).

Offerte aanvragen

Hulp nodig?
  • Evacuatieplannen
  • Interventiedossier
  • Brandblussers
  • Signalisatie