Certeso

Brandveiligheid in parkeergarages

Brandgevaar in parkeergarages

Hoe brandveilig zijn parkeergarages? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Zeker nu de populariteit van elektrische wagens toeneemt. Auto’s in het algemeen zijn namelijk een groot brandgevaar (vooral in ondergrondse parkeergarages). Maar auto’s met een oplaadbare batterij brengen een nog groter brandrisico met zich mee.

Eén brandende auto kan namelijk enorm veel rook en toxische stoffen produceren in een vrij korte tijd. Dat maakt een interventie van de brandweer natuurlijk niet zo simpel. Door een moeizame interventie kan de brand mogelijk snel escaleren en leiden tot veel schade. Het vrijkomen van rook en toxische stoffen maakt het evacueren van de aanwezigen ook erg moeilijk. Daarom is het cruciaal dat er maatregelen genomen worden om een vlotte evacuatie te garanderen en het brandgevaar te beperken en te bestrijden.

Brandveiligheid parkeergarage
Bescherming oplaadpunten: rond deze laadpaal moet een aanrijbeveiliging staan

Open parkeergebouw

Een parkeergebouw waarvan elk niveau over twee tegenovergestelde gevels beschikt die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. deze gevels staan over hun gehele lengte maximaal 60 m uit elkaar;
  2. elk van deze gevels bevat openingen waarvan de nuttige oppervlakte minstens 1/6 van de totale oppervlakte van de verticale binnen- en buitenwanden van de omtrek van deze bouwlaag is;
  3. de openingen zijn gelijkmatig verdeeld over de lengte van elk van de twee gevels;
  4. tussen deze twee gevels zijn eventuele obstakels toegestaan, voor zover de nuttige oppervlakte voor de luchtdoorstroming, waarbij rekening gehouden wordt met een volledige bezetting van de parkeerplaatsen, minstens gelijk is aan de oppervlakte van de openingen die vereist is in elk van deze gevels;
  5. de horizontale afstand in open lucht tussen deze gevels en elk buitenobstakel moet minstens 5 m bedragen.

Gesloten parkeergebouw

Voldoet de garage niet aan de voorwaarden van een open parkeergebouw? Dan val je automatisch in de categorie ‘gesloten parkeergebouw’. Ondergrondse parkeergarages behoren meestal altijd tot deze groep.

Wat zegt de wetgeving?

Open parkeergebouwen

De eisen uit het HR 1632 R3 document zijn niet van toepassing op open parkeergebouwen (als ze bovengronds of niet dieper dan 6 m ondergronds gelegen zijn). Ook kleinere parkings met een maximale oppervlakte van 250 m² moeten geen extra beschermingsmaatregelen nemen. In sommige gevallen kan er ook een uitzondering gemaakt worden voor deze beschermingsmaatregelen voor parkings tot een oppervlakte van 625 m².

Gesloten parkeergebouwen

Volgens artikel 5.2 van het KB van 7 december 1994 moeten er maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn om de verspreiding van rook te voorkomen in de gesloten  parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 2500 m².

Brandveiligheid parkeergarage

Echte concrete richtlijnen zijn niet meegedeeld in het Koninklijk Besluit. Daarom zijn er verschillende onderzoeksprojecten en studies opgestart om hier wel specifieke maatregelen aan te koppelen. Deze bevindingen zijn goedgekeurd door de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing. Zo ontstond het document HR 1632 N R3 “Parkeergebouwen – Richtlijnen Netwerk Brandweer” (revisie 01 oktober 2019).

Beschermingsmaatregelen volgens HR 1632 N R3

De te nemen beschermingsmaatregelen voor ondergrondse parkeergarages zijn niet enkel afhankelijk van de totale oppervlakte van de parking of zijn deelcompartimenten maar ook van de diepte van de bouwlaag.

In de tabel hiernaast zie je welke maatregelen je moet nemen (volgens HR 1632 N R3) in functie van de diepte (P) en de totale oppervlakte van de parking (S) of van de deelcompartimenten (Ssc).

Is de totale oppervlakte van het parkeergebouw groter dan 250 m²? Dan zal je enkele van volgende beschermingsmaatregelen moeten nemen op iedere parkeerbouwlaag.  

Alle ondergrondse parkeerbouwlagen moeten beschikken over dezelfde beschermingsmaatregel (met uitzondering van de open bouwlagen). Ook alle bovengrondse parkeerbouwlagen moeten beschikken over dezelfde beschermingsmaatregel (met uitzondering van de open bouwlagen). De beschermingsmaatregelen die je installeert in de bovengrondse bouwlagen mogen wel verschillen van dat van de ondergrondse bouwlagen.

Brandveiligheid parkeergarage

(*) Voor de parkeergebouwen zonder autolift, wordt deze grens verhoogd tot 625 m2 op voorwaarde dat geen enkel punt van het parkeergebouw zich verder dan 45 m van de ingang van het parkeergebouw bestemd voor de tussenkomst van de brandweer (cf. punt 7.2 van de bijlage 1) bevindt.

(**) RWA-installatie ontworpen en uitgevoerd volgens de norm NBN S 21-208-2, maar met afwijkingen toegekend voor bepaalde voorschriften van de bijlage A «RWA door mechanische horizontale ventilatie – Type-oplossing » van deze norm (cf. punt 3.3.3.1.2) op voorwaarde dat de totale oppervlakte van het parkeergebouw kleiner dan of gelijk is aan 10 000 m2.

(***)Sprinklerinstallatie ontworpen en uitgevoerd volgens de norm NBN EN 12845 of de norm NFPA 13, maar met afwijkingen toegekend voor bepaalde voorschriften van de norm NBN EN 12845 of van de norm NFPA 13 (cf. punt 3.3.4.1.2) op voorwaarde dat de totale oppervlakte van het parkeergebouw kleiner dan of gelijk is aan 10 000 m2.

Staat de gesloten parkeergarage LPG-wagens toe?

Indien er ook LPG-wagens mogen parkeren in de gesloten parkeergarages dien je ook rekening te houden met het KB van 17 mei 2007 betreffende parkeergarages LPG

Maatregelen elektrische en hybride voertuigen in parkeergarages

Regel van goed vakmanschap

Jaar na jaar  groeit het aantal elektrische en hybride voertuigen in België. Dit aantal zal vermoedelijk de komende jaren nog sterk toenemen. Het brandgevaar dat kan ontstaan door de batterij van een elektrische wagen is namelijk erg groot. De ontwikkeling van de brand gaat enorm snel en de temperatuur zal snel hoog oplopen. Het is dus een erg belangrijk onderwerp waarrond er tot voor kort nog veel verschillende adviezen en meningen waren. Door de groeiende behoefte aan duidelijke voorschriften is er een regel van goed vakmanschap opgemaakt met brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen.

Regiogebonden bepalingen voor laadpalen

In sommige regio’s moeten er bijkomende maatregelen genomen worden i.v.m. oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Ben je verantwoordelijk voor een parkeergarage met oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen. Hierin worden bijvoorbeeld regels vastgelegd over:

Bekijk dus ook zeker of er specifieke regels zijn waar de parkeergarages in jouw regio aan moeten voldoen.

Brandveiligheid parkeergarage
Bescherming oplaadpunten: rond deze laadpaal moet een aanrijbeveiliging staan