Certeso

Is mijn gebouw brandveilig? - stel je vraag

Serverruimte brandveilig

Welke vraag wil jij ons stellen?

Zit jij met vragen rond brandveiligheid? Sinds kort kan je deze allemaal stellen aan onze experten. Via onze website kan je jouw vragen indienen. Onze experts beantwoorden dan deze vragen in een uitgebreid artikel. Deze keer beantwoorden we een veelvoorkomende vraag: wanneer is een gebouw voldoende brandveilig?

De vraag

'Ik zou graag weten of het museum waar ik verantwoordelijke ben voldoende is uitgerust betreft brandveiligheid om bezoekers te ontvangen'.

Het antwoord van onze expert

Door: Frans Dutrieue

Als je eigenaar bent van het gebouw...

Om te weten of jouw gebouw voldoende brandveilig is, moet je natuurlijk weten wat de verplichtingen zijn. 

Ben je eigenaar van het gebouw? Dan moet je voldoen aan het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing nieuwe gebouwen van 7/7/1994 (en de wijzigingen van dit besluit in het KB van 7 december 2016). 

Hierin kan je de brandeisen terugvinden waaraan gebouwen moeten voldoen. Deze regels zijn afhankelijk van de hoogte en de bestemming van het gebouw. Ze worden geplaatst in volgende categorieën: laag gebouw, middelhoog gebouw,  hoog gebouw en industriegebouwen. Ook al bevindt het museum zich enkel op het gelijkvloers van bijvoorbeeld een hoog gebouw, dan zijn de regels van een hoog gebouw nog steeds van toepassing op het museum. Huur jij het gebouw, en ben je dus niet de eigenaar? Dan moet jij de eigenaar van het gebouw wijzen op dit KB aangezien het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het gebouw om deze te volgen (afhankelijk van de bouwaanvraag).

Als je werkgever bent...

Als huurder van het gebouw of lokalen binnen dat gebouw moet je voldoen aan andere wetgevingen, normen en richtlijnen.

De belangrijkste staan hieronder:

Aangezien je als werkgever gebruik maakt van het gebouw als huurder of eigenaar, kan het zijn dat je moet voldoen aan regels die van toepassing zijn op de activiteit die je er uitoefent. 

De regels die hierin worden besproken komen grotendeels overeen met de regels van het KB basisnormen waar de eigenaar zich aan moet houden. Alleen gaan de regels waar de gebruiker van het gebouw zich aan moet houden iets meer in detail. Zo wordt er bijvoorbeeld geëist dat de werkgever onder andere een risicoanalyse, een interventiedossier, evacuatieplannen, voldoende signalisatie en noodverlichting voorziet. Het volgen van deze regelgeving is een verplichting voor jou als werkgever.

Bovenop deze minimale eisen kan de brandweer nog bijkomende voorwaarden opleggen. De brandweer werkt in opdracht van de burgemeester van de betreffende gemeente. De burgemeester kan opdracht geven aan de brandweer om de brandveiligheid in gebouwen te controleren. Dit gebeurt vaak bij nieuwe gebouwen, noemenswaardige renovaties of indien ze alarmerende oproepen ontvangen. Na zo’n bezoek van de brandweer maken ze een verslag op: een brandweerverslag. Hierin worden punten aangehaald waar jij volgens de brandweer aan moet voldoen. In uitzonderlijke gevallen kan de brandweer de locatie ook sluiten als er extreme inbreuken zijn op de brandveiligheid. Je kan natuurlijk ook zelf vragen om een controle van de brandweer.

Ook heb je nog politiedecreten. Dit zijn extra regels die de politie in gemeenten kan opleggen voor bepaalde gebouwen met hun activiteiten. Dit is dus niet specifiek voor één locatie of gebouw maar voor alle gebouwen die zich onder de genoemde categorie bevinden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een hoger aantal brandblussers eisen in discotheken in de stad Antwerpen.

Risicoanalyse brand: een goed begin

Een goede plaats om te beginnen is bij een risicoanalyse brand. Als werkgever ben je sowieso verplicht om een risicoanalyse brand uit te voeren. Deze wordt niet uitgevoerd door de brandweer maar door een externe firma met expertise in brand zoals bijvoorbeeld Certeso. Een expert komt dan ter plaatse en bekijkt alles wat niet conform is. Daar krijg je dan een verslag van. Dan weet je meteen al waar er werk nodig is. Dat document is ook belangrijk om te bezitten, want tijdens een brandweercontrole kan de brandweer dit document opvragen. Als je dat niet kan voorleggen, dan heb je al meteen één opmerking. Het toont ook dat je ermee bezig bent. Hierin wordt bijvoorbeeld gecontroleerd: zijn je brandblusser in orde, is de signalisatie goed, is de compartimentering correct,… Dit is dus een goed startpunt en een wettelijke verplichting. 

Wil je echter alle gebreken tot in detail analyseren dan laat je best een brandaudit uitvoeren. Een brandaudit gaat veel meer in detail dan een risicoanalyse brand. Dit is een echt stappenplan naar een brandveilig gebouw. Niet zo nuttig voor de brandweer, maar zeker nuttig voor jou als eigenaar of huurder. Hierin wordt elk puntje in detail opgelijst dat niet brandveilig is. Bijvoorbeeld doorvoeringen in een compartimentswand die niet correct afgedicht zijn en de geschikte aanpak om het weer conform de wetgeving in orde te brengen.

Wil je dus echt zeker zijn of je in orde bent? Dan raad ik aan om een risicoanalyse of brandaudit te laten uitvoeren.